Sáng hôm nay, chúng tôi vào lớp đựơc nửa giờ thì ...

Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị ...

Ngày xưa, trong một bản vắng, có hai vợ chồng nọ ...

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một ...

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. ...

Ở làng kia, có một người đàn bà rất chăm làm. ...

Ngày xưa, có hai vợ chồng người tiều phu nghèo khổ, ...

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng nhà nghèo ...

Ngày xưa có hai vợ chồng quê nghèo đói nhưng ăn ...

Ngày xưa, có ba người học trò là Tùng, Trúc, Mai, ...

Nhà giàu nhưng lại không con trai, nên bao nhiêu tình ...

Ngày xửa ngày xưa, thưở ấy ở nước ta đang cần ...

Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có một cô ...

Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-lĩnh về phía Đông nam, ...