Đây là một chú chuột nhắt. Một chú Chuột Nhắt còn ...

Làng Quỳnh có một lão trọc phú. Lão này đã dốt ...

Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham ...

Từ ngày mới có mặt đất và muôn loài, các loài ...

Lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, ...

Mùa đông năm ấy, Quỳnh có việc đi gặp người bà ...

Ngày xưa, có hai vợ chồng nông dân hiếm hoi, cầu ...

“Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh Nước Tháp Mười lấp ...

Ngày xưa, trong một hang núi nọ có một con mãng ...

Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, ...

Ngày xưa ở vùng Bắc Ninh là đất nổi tiếng có ...

Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ ...

Tờ Chú (có nghĩa là anh đen) nghèo nhất làng. Họ ...

Vào thời nhà Trần có một người học trò trẻ tuổi ...

Một ông quan vào quán ngồi bệ vệ lắm, Quỳnh giả ...

Từ xưa cho đến nay du khách trẩy hội Chùa Hương ...

Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa ...

Từ thuở bé, ngoài tính nghịch ngợm, hiếu động, Quỳnh còn ...

Ngày xưa có một nhà nông phu nghèo ở Gò Sặt, ...