Truyện dân gian

Truyện dân gian là những câu chuyện được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dân tộc. Chúng thường kể về nguồn gốc, truyền thống và giá trị văn hóa của một cộng đồng. Những câu chuyện dân gian mang tính cách mạng và lôi cuốn, với những nhân vật và sự kiện huyền bí. Chúng cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu xa về người dân và đất nước, cùng với những bài học về đạo đức, lòng nhân ái và sự khôn ngoan. Truyện dân gian là kho tàng văn hóa sáng tạo và đáng trân trọng.

Ngọc Người

Chúa Trịnh có một viên ngọc quí, suốt ngày nâng niu, giữ gìn rất cẩn thận. Nhân một buổi dạ

Trương Chi, Mỵ Nương

Ngày xưa, có một ông quan thừa tướng sinh được người con gái tên là Mỵ Nương, nhan sắc tuyệt

Trạng Quỳnh dạy học

Trạng Quỳnh bỏ nhà quan Bảng ra về, đi đến nửa đường thì gặp một anh thợ cày, xem bộ