Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất ...

Xưa có một nhà nuôi một con Công, lấy làm trân ...

Xưa có hai vợ chồng con Thằn lằn cùng ở dưới ...

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa ...

Tự bao giờ đến giờ, mèo cứ xơi chuột mãi, nên ...

Có một đàn ếch thi xem ai có thể leo lên ...

Khi một học sinh của Khổng Tử đang nấu cháo, anh ...

Ngày xưa, có hai người ăn xin đã nhận được món ...

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bàn xấu xí ...

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói nói chuyện với ...

Ngày xưa, có một ông vua tên là Mỹ Tuấn, còn ...

Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả ...

Ở một khu rừng nọ, có một chú thỏ lúc nào ...

Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt ...

Ba anh học trò gặp nhau ở giữa đường lấy làm ...

Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện ...

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu ...

Có chú Lừa đi cùng một con Ngựa trông sang trọng ...

Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một ...

Trong một khu rừng sâu, xanh mát và yên tĩnh có ...