Ngày xưa, có hai vợ chồng nông dân hiếm hoi, cầu ...

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ chỉ sinh được ...

Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em cha mẹ ...

Ngày xưa có nhà phú hộ có một người con trai ...

Ngày xưa có một anh chàng nghèo khó, sống một thân ...

Ngày xưa ở cửa Sót thuộc Hà Tĩnh có một người ...

Ngày xưa, có một chàng đánh cá trẻ tuổi có giọng ...

Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày ...

Làng Đào-đặng thuộc tỉnh Hưng-yên khi xưa có một thôn, trong ...

Thời xưa lạc đà không có bướu. Lưng nó phẳng ngang, ...

Đó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, ...

“Tơ hồng Nguyệt lão thiên tiên” dựa theo tích Vi Cố ...

Những giọt nước mắt nào có giúp được gì! Jack sẽ ...

Một bà mẹ đang ngồi bên đứa con thơ. Bà rất ...

Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tuổi đã cao. Đức ...

Xưa kia Quạ và Công là đôi bạn chí thân. Cũng ...

Ngày xửa, ngày xưa có hai ông bà già và một ...

Jinbei là một người chuyên thu mua đồ cũ. Một ngày, ...

Từ thuở sơ khai, khi con người dựa vào hoạt động ...

Ngày xưa có hai anh em, một người thì nghèo, một ...