Chuyện này đã lâu lắm rồi. Một anh nông dân quanh ...

Truyền thuyết kể rằng, cách đây khoảng hơn 500 năm, có ...

Ngày xưa, mường Vong có khu rừng Bái Mân. Giữa rừng ...

Có một nhà sư tên là Diệu Kế trụ trì ở ...

Ngày ấy, những người dân chài vùng biển Nam trong khi ...

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. ...

Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi nghèo kiết xác, ...

Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em cha mẹ ...

Ngày xưa có nhà phú hộ có một người con trai ...

Ngày xưa có một anh chàng nghèo khó, sống một thân ...

Ngày xưa, vào đời Trần, niên hiệu Quang Thái (1388-1398) có ...

Ngày xưa ở cửa Sót thuộc Hà Tĩnh có một người ...

Ngày xưa, có một chàng đánh cá trẻ tuổi có giọng ...

Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày ...

Có hai anh tên là Bự và Ngốc đều không ai ...

Án Tử là tướng quốc nước Tề. Sắp sang nước Sở. ...

Có một mùa hè nóng nực, trời nóng như thiêu như ...

Xưa có một cô gái con nhà nghèo khó, không may ...

Sự tích món phở Việt Nam Theo Alain Guillmin, người Pháp, ...

Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất ...