Con sông Gu-đơ-na xinh đẹp và trong vắt chảy qua miền ...

Xưa một nhà có hai anh em, người nào cũng đã ...

Ngày xưa có hai anh em nhà kia rất nghèo nàn. ...

Ngày xửa, ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha ...

Ở làng nọ có hai anh em trai, cha mẹ đều ...

Một nhà kia có hai anh em, cha mẹ đều chết ...