Thần thoại Mã Lai – Malaysia

Hantu Jembalang Tanah (Thổ thần)

Nếu Hantu Hutan (Thần rừng) bảo vệ vương quốc rừng rậm thì Hantu Jembalang hay còn gọi là Hantu Tanah

Sưu tầm

Hồn ma Pocong

Pocong là một loại hồn ma trong quan niệm dân gian người Malaysia và Indonesia. Bình thường theo tục lệ

Sưu tầm

Ma hổ Hantu Belian và ma khỉ Hantu Beruk

Hantu Belian là ma hổ và Hantu Beruk là ma khỉ. Nếu bị ma hổ nhập người ta sẽ hóa

Sưu tầm

Bóng ma Hantu Cika

Sưu tầm

Hantu Daguk

Sưu tầm