Thần thoại Mã Lai – Malaysia

Hantu Bajang (Cầy ma)

Hantu Bajang hay Cầy ma là những linh hồn tinh quái đi lang thang vào ban đêm và thích chế

Người mỡ – Orang Minyak

Nghĩa đen là "chàng trai dầu ăn" hoặc "người mỡ" hay "ma nhớt" tùy bạn muốn hiểu thế nào, Orang

Hồn ma nước xoáy Hantu Balung Bidai

"Ma nước xoáy" là những hồn ma có hình tấm lưới hay chiếu gì đó, có miệng ở mỗi góc,