Thần thoại Mã Lai – Malaysia

Ma gây ra bệnh cảm lạnh Hantu Bisa

Hantu Bisa, trong tiếng Mã Lai có nghĩa là chất độc. Đây là loài "ma độc" được cho là thủ

Sưu tầm

Hantu Bajang (Cầy ma)

Hantu Bajang hay Cầy ma là những linh hồn tinh quái đi lang thang vào ban đêm và thích chế

Sưu tầm

Hantu Daguk

Là oan hồn của người bị giết hoặc chết vì tai nạn biến thành những bóng ma. Chúng thường hóa

Sưu tầm