Bóng ma Hantu Cika

Hantu Cika hay Hantu Kembung cũng là những hồn ma có liên quan đến bệnh tật. Chúng có thể gây ra cơn đau bụng hoặc đau đầu dữ dội cho nạn nhân. Điều này thường xảy ra vào những đêm lạnh trong hoặc sau cơn mưa. Những người lớn tuổi ở ngoài trời trong thời gian này rất dễ bị Hantu Cika quấy nhiễu.