Plutus là vị tiểu thần của tài lộc và của cải ...

Metis là nữ thần tượng trưng cho trí tuệ, vợ đầu ...

Ngự tại phương nam xứ Boeotia, Thebes được nhắc tới như ...

Selene yêu Endymion tha thiết. Endymion lại chẳng hề biết đến ...

Nữ thần Gaia có rất nhiều con là những vị thần ...

Agamemnon bị mưu sát Việc hoàng tử Paris con của lão ...

Nữ thần Tiếng đồn, người đưa tin nhanh nhẹn của thần ...

Pisistrate và Télémaque đến cung điện của vua Ménélas ở đô ...

Odyssée là người anh hùng đã nghĩ ra cái mưu “con ...

Hạ được thành Troie, quân Hy Lạp cướp bóc được rất ...

Lão vương Priam đứng trên bờ thành cao là người đầu ...

Thấy tình cảnh quân Troie núng thế như vậy, chủ tướng ...

Các vị thần Olympe đều nhìn thấy hành động trả thù ...

Quân Hy Lạp và quân Troie bước vào cuộc chiến đấu ...

Tin Patrocle chết được Antiloque con trai của lão vương Nestor, ...

Thực hiện lời hứa với nữ thần Thétis, thần Zeus sai ...

Đoàn quân Hy Lạp tiến sang đất Troie được sự phù ...

Có một điều đáng tiếc là cả hai họ nhà trai ...