Thần thoại Australia

Những linh thần tổ tiên Wandjina của thổ dân Úc

Wandjina là những linh thần tổ tiên trong những câu chuyện Dreamtime của thổ dân Úc. Một số tộc người

Sưu tầm

Yara-ma-yha-who

Đây là một trong những sinh vật kì lạ nhất trong thần thoại châu Úc. Chúng có hình dạng gần

Sưu tầm

Sự tích con kangaroo và con gấu túi wombat

Đây là một câu chuyện dân gian của thổ dân Úc.Ngày xửa ngày xưa, Mirram và Warreen vẫn là con

Sưu tầm