Thần thoại Aztec

Huixtocihuatl nữ thần nước mặn và muối

Chuyện kể rằng Huixtocihuatl vốn là một nữ thần mưa, chị gái của thần mưa gió Tlaloc và các thần

Sưu tầm

Chuyện Quetzacoalt và Mayahuel

Sau khi xuống địa ngục thu nhặt những mảnh xương từ địa ngục để tái tạo loài người, Quetzacoalt phát

Sưu tầm

Chuyện thần thợ săn Mixcoatl và nữ thần Chimalma

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với vị thần thợ săn Mixcoatl vào rừng săn bắn, tại đây ông

Sưu tầm

Thần bóng tối Tezcatlipoca

Sưu tầm

Con cá sấu Cipactli

Sưu tầm