(Yoruba là một bộ tộc ở Tây Phi cư ngụ tại ...

Cagn là vị thần tối cao của dân tộc San vùng ...

Rời vùng Tây Phi, chúng ta hãy lưu lạc sang Đông ...

Mami Wata, thực chất chỉ là đọc trại của Mother Water, ...

Roog là vị thần tối cao của dân tộc Serer, sống ...

Một loài yêu tinh trong tín ngưỡng người Zulu, Tokoloshe có ...

Mokele-Mbembe là loài bò sát khổng lồ được cho là tương ...

Ninki Nanka một loài rồng hình thù kì dị trong văn ...

Kongamato là một sinh vật bí hiểm sống trong các đầm ...

Chim sét Impundulu hoặc Thekwane là một loài chim sét trong ...

Grootslang có nghĩa là “con rắn khổng lồ“, chiều dài lên ...

Gbahali là loài bò sát truyền thuyết của người dân của ...

Inkanyamba là con rắn thần trong tín ngưỡng của các bộ ...

Adze là một loại quái vật trong truyền thuyết vùng Ghana, ...

Gbadu là nữ thần của thần thoại Dahomey, con gái đầu ...

Malambo là nữ thần sông ngòi của dân tộc Zulu ở ...

Ở vùng Trung Phi, họ lưu truyền về một vị thần ...

Mbaba Mwana Waresa là nữ thần của mùa màng, mưa thuận ...

Unkulunkulu là vị thần tối cao của dân tộc Zulu, cũng ...