Asena là đứa con của sói trong huyền thoại lập quốc ...

Astghik là nữ thần của tình yêu và nước ngọt (bao ...

Ulgan là vị thần của ánh sáng và sáng tạo trong ...

Thần thoại Trung Á, hay rộng hơn, thần thoại của các ...

Yer là vị nữ thần của đất mẹ, là con gái ...

Tengri (Trời) là vị thần bầu trời, thần sáng thế của ...