Thần thoại Trung Đông – Cận Đông

Những bản trường ca về tộc Nart – The Nart Sagas

Nart là một chủng tộc trong thần thoại một số dân tộc vùng Iran ngày nay, bao gồm Abazin, Abkhaz,

Sưu tầm

Cuộc chiến giữa thần bão tố Tarhunt (Teshub) và đại mãng xà Illyanka

Trong thần thoại của người Hittite, vị thần tối cao của họ là thần bão Tarhunt, sau này bị đồng

Sưu tầm

Vị thần bão tố Teshub của người Hittites và người Hurrians

Teshub (cũng được viết là Teshup , Teššup hoặc Tešup) là vị thần của bầu trời, sấm sét và bão

Sưu tầm