Ở vùng đất Giải Châu xưa có kẻ quan quân đô ...

Vào thời xa xưa, trước cái thời Bàn Cổ khai thiên ...

Thao Thiết được xếp vào một trong Tứ Đại Hung Thú ...

Theo thần thoại Trung Hoa thì Lôi Công chính là Lôi ...

Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo ...

Linh thú Kỳ Lân hay còn gọi là Lân, Li, là ...

Tù Ngưu là con cả của Rồng (có nơi nói con ...

Nhai Xế hay còn gọi là Nhai Tí, Nhai Xả phiên ...

Bồ Lao (蒲牢), còn được biết đến trong một số tài ...

Ngay từ cái tên ta đã có thể thoáng đoán ra ...

Có lẽ quen thuộc và tương đồng với văn hóa Việt ...

Nam Cực Tiên Ông, hay chính là Ông Thọ là một ...

Bạch Hổ là Thần Thú thứ hai được nhắc đến trong ...

Tên nữ thần này mình chẳng biết phiên âm sao cho ...

Đông Hải Long Vương vốn là một tay mê chơi cờ, ...

“Long sinh cửu tử” ý chỉ truyền thuyết về chín đứa ...

Hoàng Đế, còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (轩辕黃帝), là ...

Nhắc đến Thanh Long, hẳn nhiều người trong số các bạn ...