Thần thoại Trung Hoa

Truyền thuyết “Long Sinh Cửu Tử”

"Long sinh cửu tử" ý chỉ truyền thuyết về chín đứa con của Rồng. Theo truyền thuyết dân gian phương

Sưu tầm

Phục Hy dậy dân, sáng tạo Bát quái

Phục Hy (4486 TCN-4365 TCN) họ Phong, còn gọi là Thái Hạo là một vị thần trong các thần tích

Sưu tầm

Hống

Ở Đông Hải có sinh vật sức mạnh phi thường, có thể bay lượn, món ăn ưa thích là não

Sưu tầm

Thủy Kỳ Lân

Sưu tầm

Kỳ Lân linh thú

Sưu tầm