Thần thoại Nhật Bản

Đường vào cõi âm Yomi-no-kuni (Suối Vàng)

Yomi hay Yomi-no-kuni (Suối Vàng) là nơi những linh hồn con người sinh sống sau khi nhắm mắt xuôi tay.

Sưu tầm

Linh hồn trả thù Onryo

Onryo là vong hồn xuất hiện tại mọi nơi trên đất nước Nhật Bản, và đúng như cái tên, đây

Sưu tầm

Quỷ thần dạ xoa Yasha

Theo tín ngưỡng Phật Giáo, Inu Yasha, quỷ dạ xoa được tin là một vị quỷ thần gắn liền với

Sưu tầm

Yên Yên La Enenra

Sưu tầm