Trong thần thoại Ba Tư, Shahmaran là nữ hoàng của loài ...

Đây là một bạo chúa nổi tiếng trong thần thoại Ba-tư. ...

Đây là một loài quỷ đặc biệt nguy hiểm đối với ...

Simurgh, có thể coi là loài phượng hoàng của Ba Tư, ...

Như đã trình bày trước đó, trước khi tín ngưỡng thờ ...

Jeh (hay Jahi) là một nữ quỷ trong thần thoại của ...

Apaosha là một linh hồn ác quỷ xuất hiện trong Hỏa ...

Ông là người anh hùng nổi tiếng nhất, chiến binh mạnh ...

Họ là đôi vợ chồng đầu tiên trong thần thoại Ba ...

Hai sinh vật đầu tiên mà Ahura Mazda tạo ra là ...

Zurvan Akarana, nghĩa là thời gian vô tận, là vị thần ...

Yima (tên khác là Jashmid) là vị vua thứ tư và ...

Keresaspa (tên khác là Garshap) là người anh hùng mà cuối ...

Azi Dahaka là một con rồng có ba đầu, rất hung ...

Atar thực chất chỉ là “ngọn lửa”, thứ vật chất thiêng ...

Nếu như Ahura Mazda có dàn trợ thủ hùng mạnh thì ...

Yazata là các thiên thần cũng được Ahura Mazda sinh ra ...

Amesa Spenta là tên gọi chung của sáu vị thánh bất ...

Angra Mainyu, hay còn có tên là Ahriman, là vị ác ...